Roleta s krycou lištou

U rolety s krycou lištou je treba presne zamerať rozmery na šírku i na výšku. Rozmery merajte presne od jednéj hrany zasklievacej lišty k druhej hrane zasklievacej lišty. Rovnako tak i na výšku okna.

 Aby sme mohli rolety zamerať, je dôležité vedieť, ktorý typ zasklievacej lišty je na okne namontovaný:

 - kolmá zasklievacia lišta – nákres A
 - zošikmená zasklievacia lišta – nákres B