Roleta pre strešné okno

Aby roleta bola plne funkčná, je nutné, aby byla  presne zmeraná svetlosť  medzi rámom okna (viď. nákres). Výrobca alebo dodávateľ rolety si  sám odpočíta potrebné údaje potrebné pre výrobu. Pokiaľ to bude možné, uvádzajte i výrobcu strešného okna, popr. typ okna.

1. Zamerajte svetlosť mezi rámom 2 cm od okna (v prípade štandardných plastových nosičov)
2. Zamerajte i výšku – opäť medzi rámom