Roleta s klasick
ým mechanizmom


Pre umíestenie rolety je treba rozmyslieť, ktorý typ rolety zvolíme. Rolety môžeme umiestniť niekoľkými spôsobmi a od toho sa  odvíja meranie:
 - na rám okna
 - do špalety
 - na stenu (pred špaletu)
 - do stropu
 

 

Aby sme mohli rolety zamerať, je dôležité rozhodnúť, ktorý typ nosičov zvolíme:
 - kovové – typ UNI
 - plastové

Roletu meriame vrátane čapu