Prírodovedecká fakulta - Mlynská Dolina
Stredná odborná škola - Znievska ul.
Stredná škola animovanej tvorby
UNPFA - Gröslingova ul.
DLA - Weistesbach
Fakulta manažmentu
SPŠE - K.Adlera
Migracný úrad SR
Ekonomická univerzita
Pentión Pocný - Marianka
Chemická fakulta
Fakulta architektúry
Policajná akadémia
Strojnícka fakulta
Diplomatický zbor
MŠ - Prešovská
MŠ - Ožvoldíková
MŠ - Bilíkova
MŠ - Pekníková
MŠ - Ivanka pri Dunaji
MŠ - Mokrohájska
HKS Trnava
Sociálo pedagogická akadémia - Bullova ul.
SPŠE - Hálova ul.
EMERSON s.r.o
Súkromné gymnázium - Kremnická ul.
Gymnázium - Bilíkova
Gymnázium - Ceská ul.
Gymnázium - Hronská ul.
ZŠ - Hubenného ul.
ZŠ - Cadrová ul.
ZŠ - Bieloruská ul.
ZŠ - Batkova ul.
ZŠ - Ceská ul.
ZŠ - Rajcianska ul.
EMTEST s.r.o
SOGA s.r.o
Dom dôchodcov - Raca
Dom dôchodcov - Lamac
Fytoparm
Infogas
SOU dopravné
Fischer Rosemount
Julius Meinl
Technoplast s.r.o